Co jsou Microsites?


Microsites neboli webová vizitka je ve zkratce obsahově jednoduchý, jednoproduktový web. A k čemu takový web slouží? Jednoduché webové stránky slouží například pro firmy a jednotlivce, kteří nepotřebují sdělovat mnoho informací. Ve zkratce na microsites umístíte kontakt, co děláte, kde sídlíte a za kolik to děláte. Zákazník dokáže ocenit přehlednost! “Někdy je méně v konečném důsledku více.”

Další možné využití pro microsites neboli webovou vizitku lze hledat v podpoře stávající rozsáhlejší webové stránky. Máte firmu fungující v digitálním prostoru a přivádíte na trh nový produkt? Proč tomuto produktu neudělat oddělený jednoproduktový web, jenž bude přesně zaměřený na vhodné představení produktu. Na microsites se dá plnohodnotně rozvinout marketing nového produktu.

Na microsites se také dají dělat soutěže a jiné hry, které nechcete umisťovat do struktury hlavního webu. Výhodou těchto malých a přehledných webů je soudržnost informací a jejich přehledné prezentování návštěvníkovi či klientovi.